Restaurante Os Ferreiros en Madrid

Restaurante gallego de Madrid especializado en gastronomía tradicional gallega

Restaurante Os Ferreiros
Calle Boiro 45
28042 Madrid
Teléfono: 91 747 80 63
Email: inforestauranteosferreiros.es